Babice (okres Uherské Hradiště)

GPS: N 49° 7′ 12″ E 17° 28′ 32″
Adresa: Babice 508, 687 03 Babice
Telefon: +420 572 585 061
Fax: +420 572 585 061
E-mail: starosta@babice.eu
Web: http://www.babice.eu

Popis:

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660 ha, v nadmořské výšce 181-185 m. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci dnes žije přes 1700 obyvatel.

Pečeť obce pochází z roku 1798 - v poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen, symbolizující zdejší dlouholetou vinařskou tradici.

První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Název obce znamená "ves lidí Babových".

V roce 1843 tvořily obec dvě řady domů, jimiž procházela silnice z Uherského Hradiště do Napajedel, vesnicí také procházela tzv. Ferdinandova železniční dráha. Záhy po první světové válce vybudoval v Babicích Hynek Varmuža závod na výrobu marmelád a povidel, později rozšířený o výrobu likéru, destilátů a octu. Ve finanční tísni byl v roce 1937 prodán a rozdělen na dva. Octárnu Jaromíra Hubíka a závod Biochema na výrobu marmelád a lihovin. V dílně kovodělného závodu kovářského mistra Fabiána Valenty byl v roce 1928 vyroben první korečkový plovoucí bagr.

První triviální škola se připomíná už roku 1791. Měšťanská škola byla otevřena v roce 1922, dnes se v budově nachází pohostinství „U Jakuba“. Nová budova základní školy byla postavena v roce 1960.

V roce 2000 byl vybudován pro kulturní a společenské akce areál „U Střešně“.

PAMÁTKY

 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v roce 1898.
 • Bývalá zvonice v Dolních Ceronech
 • Kříž před kostelem - postaven rodinou Škrabalovou v roce 1904 jako památka na vysvěcení P. Alberta Škrabala, rodáka z č. 149 na Souhradech. Páter Albert pak působil v Praze u Dominikánů. Kříž byl nově zrekonstruován v roce 2009 za finanční podpory Zlínského kraje.
 • Kříž u Kudlovic - byl také vystavěn rodinou Škrabalovou. Původně stával na jejich pozemku na Bezděkově. Stával blízko nad sklepy po pravé straně, když se jelo na Kudlovska. Úvozová cesta od sklepů směrem nahoru vedla okolo žlebu Židáka a navazovala na cestu Hradskou. Když asi začátkem 60 let Fruta začala svými odpady žleb zavážet, stalo se toto místo kříži nedůstojné. Z tohoto důvodu se občané Kudlovic za souhlasu rodiny Škarabalovy rozhodli kříž přestěhovat k cestě směřující ke kudlovickému mlýnu.
 • Kříž u Horníčkového -  kříž u č.p. 95 je nejstarší kříž v Babicích, pochází z roku 1762. Býval o hodně vyšší. Během let, jak se opravovala a navyšovala silnice, byl nejmíň půl metru v navážce - což se ukázalo v roce 2007, kdy byl kříž z důvodu rekonstrukce odvezen. Původně byl otočen přímo směrem k nákupnímu středisku. Tento kříž sloužil obyvatelům Babic, když se loučili se svými zemřelými a odnášeli nebo je odváželi na hřbitov do Spytihněvi, protože v Babicích byl hřbitov zbudován až v roce 1926. Od roku 1926, kdy se na babickém hřbitovu začalo pochovávat, zastavovali se u tohoto kříže občané Kudlovic, tady je již za zvuku zvonu očekával farář a dělal výkrop. Kříž byl v roce 2006 opraven a 15. 10. 2006 slavnostně vysvěcen. Opravu provedl Ing. Habáň z Huštěnovic a náklady činily 86.349 Kč.
 • Kříž na hřbitově - v roce 1926 byl vybudován nový hřbitov v Babicích a slouží pro občany Babic i Kudlovic. Spolu se hřbitovem byl v roce 1926 postaven spolkem sv. Cyrila a Metoděje i kříž, který stojí uprostřed původního hřbitova. 7. 2. 1957 byl původně farní hřbitov převeden na MNV Babice. V roce 1986 byl kříž opraven firmou Habáň. Další oprava byla provedena v roce 2010 Ing. Habáněm za finanční podpory Zlínského kraje.
 • Kříž stojící před hřbitovem - původně stával na Ceronech. Stával velice blízko silnice, dá se říct že až ¾ metru pod silnicí. Když se silnice rozšiřovala byl kříž rozebrán, demontován a postaven před hřbitovem. O to, že dnes stojí před hřbitovem se zasloužil pan Josef Maňásek z č.p. 4, který vyřizoval potřebná povolení. Kříž je pískovcový, postavený v roce 1871. Přestěhován byl v roce 1985 a opraven kameníkem panem Habáněm z Huštěnovic. Další oprava byla provedena v roce 2007 Ing. Habáněm za finančního přispění Zlínského kraje.
 • Kříž na Dílové cestě - je z roku 1909. Stojí při cestě mezi Babicemi a Kudlovicemi. Je to litinový kříž na pískovcovém podstavci. V roce 1998 byl poničen a znovu opraven. Další oprava byla provedena v roce 2007, kdy byl kříž zlomen vichřicí. Na opravu se podařilo získat dotaci z grantu nadace Děti - kultura - sport, nemalým finančním obnosem přispěli také farníci z Babic a Kudlovic. Kříž byl znovu slavnostně vysvěcen 5. července 2007.
 • Kříž na Prašnicích - byl vybudován rodinou Býčkovou a Gabrielovou v roce 1881 z vděčnosti za přežití rodinných příslušníků v pruských válkách. V dobách, kdy byl kříž postaven, vedla přes Prašnice polní cesta. Nynější provoz na rušné silnici I.55 kříž natolik poškodil, že byl v roce 2004 demontován a na náklady obce Babice celkově opraven kameníkem panem Habáněm z Huštěnovic. Celková oprava stála 175.000 Kč z toho 100.000 Kč obec získala z krajského úřadu. 19. 9. 2004 byl kříž znovu slavnostně vysvěcen.
 • Kříž na Záhumení - byl vybudován nákladem vdovy po Josefu Škrabalovi v roce 1929. Později, když na tomto pozemku stavila rodina Hefkova svůj dům, dala na vlastní náklady kříž o několik metrů přesunout směrem ke Spytihněvi. V té době byla cesta přes Záhumení hlavní cestou na Spytihněv.
 • Socha Panny Marie u Šohajkového - původně stávala socha Panny Marie v blízkosti soutoku potoku Kudlovického a Traplického, který tekl přes celé Cerony. Sochu dala na své náklady zhotovit mlynářka Horčicová. Při stavbě nové silnice byla socha rozebrána a přestěhována před Šohajkovo. Původní socha z roku 1869 byla značně poškozena a tak byla nákladem Marie Horčicové – mlynářky – v padesátých letech v kamenické škole v Hořicích pořízena kopie. Socha byla opravena v roce 2011 Ing. Habáněm, za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj a slavnostně vysvěcena.
 • Socha sv. Josefka - stojí severně od obce Babice a byla postavena v roce 1879. Stávala na rozcestí, kterým staří říkali veksle. Z jedné strany se přicházelo od Babic, další směr byl Kudlovice – Spytihněv a další cestou se chodilo na Halenkovice, kde se vyšlo u Halenkovského dvora. Socha svatého Josefka prý byla původně dřevěná, podstavec byl slepovaný z drobnějších kamenů. Dnes je socha postavena na jiném podstavci. Socha i staleté lípy, které bylo vidět už zdaleka, utrpěly nejvíc tím, když zde bylo vybudováno družstvem velké hnojiště. Močůvka prosakovala do podzemí a tím byly lípy otráveny. Také vandalové udělali své. Soše sv. Josefka byla uražena hlava, Ježíškovi část ruky. Také tato socha byla z iniciativy pana Maňáska z č.p. 4 opravena. Opravu provedl v roce 1989 pan Habáň z Huštěnovic. Další oprava a zároveň přemístění sochy proběhlo v roce 2007. Socha byla umístěna na důstojnější místo. Při úpravě terénu pod původní sochou byla nalezena pamětní listina, ve které je uvedeno, že sochu nechalo postavit v roce 1879 obecní zastupitelstvo. Sochu vytvořil kamenický mistr Beck z Kroměříže.

KULTURA

 • Muzeum Babice (Na Mýtince č.p. 121) - expozice Myslivost a pytláctví, Vesnice, Hospodářské stroje a Voliéry. Informace a fotografie zde.
 • Lidové kroje v Babicích a Bzincích - v roce 2014 navázaly obce Babice a Bzince pod Javorinou na svou dlouholetou spolupráci společným mikroprojektem "Poznáváme lidové tradice u našich partnerů i u nás". V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik zajímavých programů doplněných krojovými přehlídkami, při kterých byly předvedeny různé varianty babického a bzinského kroje. Jaké kroje byly k vidění, si můžete prohlédnout zde.
 • Setkání zástupců Babic - informace o setkání zástupců všech obcí s názvem "Babice" v ČR zde.

SPORT A REKREACE

 • Sportovní areál byl zrekonstruován v roce 2011 z dotace ROP. Nabízí hřiště pro nejmenší, horolezeckou stěnu, posilovací stroje, víceúčelovou sportovní plochu, plochu pro plážový volejbal. Informace a fotografie zde.
 • Domek u přívozu - nabízí ubytování v samostatném domku se zahrádkou u řeky Moravy, v blízkosti Baťova kanálu a Moravské cyklostezky. V dosahu přírodní koupání, možnost rybaření, cykloturistiky a turistiky do blízkých Chřibů. Od středu obce vzdáleno cca 500 m, ubytování pro 10 osob (ve třech místnostech), možnost pobytu se psem. Součástí vybavení je také loďka a dvě jízdní kola. Informace a fotografie zde.
 • Obcí vedou cyklostezky při Baťově kanálu (Moravská č. 47) nebo blízkou chřibskou krajinou. Po hrázi Baťova kanálu byla vybudována zpevněná cyklostezka v úseku Spytihněv - Kostelany nad Moravou. Průběžně se dokončují úseky směrem na Kroměříž a Uherský Ostroh. Cyklisté zde najdou zázemí v odpočívárně pro cyklisty - občerstvení s venkovním posezením, WC, sprchy, informační panel, pořádání akcí.