5222 (Dědice - Podivice (Brodek u Prostějova))

Průběh trasy:

Dědice - Radslavice - Zelená Hora - Podivice (- Brodek u Prostějova)

Charakteristika:

Atraktivní trasa odlehlým regionem jihovýchodní části Vojenského újezdu Březina, která provádí hlubokými lesy a vesnicemi poznamenanými armádním sousedstvím. Na trase však leží i místa s bohatou historií jako hradiště Zelená Hora nebo nedalé stopy hradu Melice hovořící o slavné minulosti. Z trasy je možno odbočit do Pustiměři, kterou míjí, v níž je však k vidění troska někdejší předrománské rotundy, v jejíchž základech se nacházel hrob skutečně posledního Přemyslovce, olomouckého biskupa Jana VII.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 13,9 km
Značení trasy: Dopravní s číslem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 396 m n.m. / 247 m n.m.
Celkové převýšení: 1005 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 552 m

Zajímavosti na trase:

Dědice: barokní kostel Nejsv. Trojice z r. 1753. Rodiště komunistického politika a prezidenta ČSR Klementa Gottwalda. Jeho rodný dům je památka lidové architektury.

Radslavice: v průběhu 2. svět. války násilně vystěhována, tehdy bylo v obci zničeno 28 domů. Po válce a odsunu nNmců se část vystěhovaného obyvatelstva navrátila. V obci stojí malá zvonice a okolí obce je součástí archeologického naleziště Dolní Mejlice (Slovanského hradiště).

Pustiměř: místo osídleno od mladší doby kamenné, v době velkomoravské bylo hradisko u Zelené Hory důležitým hradem. Ve stejné době stál dřevěný kostel nedaleko na návrší dnešní obce. Na místě, kde se dnes nalézají zbytky kamenné románské rotundy sv. Pantaleono postavené na základech staré dřevěné stavby koncem 11. století a pobořené v roce 1821. V jejích základech se nacházel hrob skutečně posledního Přemyslovce, olomouckého biskupa Jana VII. Na místě kostela stával Klášter Pustiměř (opatství panen benediktinek zvaného Ad infantiam Christi tj. K dětství páně) založený roku 1340 a zaniklý roku 1588. Současný kostel postaven začátkem 20. stol. na místě staršího, staticky narušeného.

Melice: pustiměřský hrad v Melicích je též nazýván jako Horní Melice. Dolní Melice byl pak hrad u Zelené Hory. Postaveny ve 14. stol. olomouckými biskupy. Oba hrady byly zbořeny za těžkých bojů olomouckého biskupa Jana Železného s Husity v letech 1429 - 1431 a nebyly již obnoveny.

Podivice: první písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. V roce 1757 v blízkých lesích nechal biskup Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu postavit lovecký zámeček Ferdinandsruhe neboli Ferdinandsko, který náležel ke katastru obce až do vzniku Vojenského újezdu Březina. Celá obec byla v roce 1941 vystěhována a začleněna do vojenské střelnice TÜP Wischau k opětovnému nastěhování obce došlo v roce 1945. Z části obce byla vytvořena dělostřelecká střelnice německé armády, pro tyto účely byly v okolí obce vybudovány železobetonové kryty z nichž nejvyznamnější je strojovna pojmenovaná Hospoda U Zeleného věnce (Kryty byly maskovány jako hospodářské budovy).

Trasa pokračuje do Olomouckého kraje do Brodku u Prostějova.