5114 (Šaratice - Šitbořice)

Průběh trasy:

Šaratice - Těšany - Šitbořice

Charakteristika:

Cyklotrasa spojující Šaraticko se severozápadními úbočími vinařské krajiny Ždánického lesa. Trasa je vedena po silnicích III. třídy mírně zvlněnou, bezlesou krajinou. Východně od Těšan dejte pozor, trasa vede asi 1,5 km po značně frekventované, úzké silnici bez krajnic.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: turista
Délka trasy: 13,7 km
Značení trasy: Značení dopravní s číslem
Maximální / minimální nadmořská výška: 253 m n.m. / 195 m n.m.
Celkové převýšení: 266 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 193 m

Zajímavosti na trase:

Šitbořice: uprostřed vsi, na kopci zvaném Hradisko částečně zachovány příkopy a valy býv. tvrze zaniklé v 15. stol. Kostel sv. Mikuláše z l. 1910-13. Asi 200 m od kostela na sever studna se sirovodíkovou minerální vodou.

Těšany: koncem 17. stol. zde vybudován barokní zámek. V centru obce se nachází barokní kovárna, pozoruhodný objekt z 18. stol., který zakoupilo a uvedlo do provozuschopného stavu Technické muzeum v Brně. Dějiště divadelní hry Aloise Mrštíka Maryša (obraz Maryši je k vidění v kovárně).

Šaratice: kostel. sv. Mikuláše byl pův. gotický, dnes v novorománské úpravě z poč. 20. stol. Nejznámější komerčně využívaná moravská minerální voda pochází ze studní jižně od městečka. „Hořká“ voda je jímána od r. 1896, dnes jsou zde desítky studní 12 až 13 m hlubokých. Chemické složení (voda je síranová hořečnato-sodná, velmi silně mineralizovaná) se mění v závislosti na atmosférických srážkách a na místních podmínkách jednotlivých studen. Plnírna vod je v Sokolnicích.