5082 (Ostrov u Macochy - Macocha)

Průběh trasy:

Ostrov u Macochy – Macocha

Charakteristika:

Krátká spojovací trasa z Ostrova u Macochy po mírně zvlněné polní a lesní cestě k propasti Macocha. Je jednou z možných příjezdových cest bez automobilové dopravy.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Rodina s dětmi
Délka trasy: 3 km
Značení trasy: Značení dopravní s číslem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 501 m n.m. / 484 m n.m.
Celkové převýšení: 62 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 30 m

Zajímavosti na trase:

Ostrov u Macochy: pozdně barokní kostel sv. Maří Magdalény - cca 100 m pod kostelem u silnice Ostrovská propast uzavřená mříží, v obci propadání potoka Lopače. Větrný mlýn z 2. pol. 19. stol. Přírodní rezervace Balcarova skála a Vintoky (krasové jevy).

Macocha: světově známá propast hluboká 138,7 m (měřeno k hladině Dolního jezírka). Jezírko je hluboké 48,9 m, celková hloubka propasti je tedy 187,6 m. Ústí má impozantní rozměry 76 x 174 m a přibližně oválný tvar. Propast vznikla zřícením stropu mohutné jeskyně. Dnem (součást prohlídkové trasy Punkevních jeskyní) protéká říčka Punkva, na dně dvě jezírka: Horní a Dolní. Spojení s Pustým žlebem kabinkovou lanovkou - přeprava kol povolena.

CHKO Moravský kras: chráněná krajinná oblast zahruje nejrozsáhlejší a nejvíce zkrasovělé území České republiky. Zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje vytvořila složité jeskynní labyrinty. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání - Býčí skála. Nejznámější jeskyní jižní části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti.