5029 (Snovídky - Úsobrno)

 • 5029 (Snovídky - Úsobrno) - výškové schéma
 • Dědice
 • Vyškov
 • Vyškov aquaprak
 • Vyškov nám
 • Vyškov synagoga
 • Vyškov zámek
 • Nesovice - nové zámky
 • Nové Hvězdlice zámek
 • Staré hvězdlice
 • Orlovice
 • Málkovice
 • Rychtářov
 • Kuchlov údolí
 • Kuchlov hrad
 • Rozstání
 • Niva zvonička
 • Niva rybník
 • 5029 (Snovídky - Úsobrno) - výškové schéma
 • Dědice
 • Vyškov
 • Vyškov aquaprak
 • Vyškov nám
 • Vyškov synagoga
 • Vyškov zámek
 • Nesovice - nové zámky
 • Nové Hvězdlice zámek
 • Staré hvězdlice
 • Orlovice
 • Málkovice
 • Rychtářov
 • Kuchlov údolí
 • Kuchlov hrad
 • Rozstání
 • Niva zvonička
 • Niva rybník

Doplňující trasy:

5029a (Kulířov - Senetářov)
Rodina s dětmi, 3,8 km

5029b (Roviny - rozc. u Rychtářova)
Rodina s dětmi, 3,5 km

Průběh trasy:

Snovídky – Nesovice – Moravské Málkovice – Vyškov – Rozstání – Niva – Protivanov – Úsobrno

Charakteristika:

Cyklotrasa téměř dálková spojuje Chřiby a Litenčickou pahorkatinu se zajímavými odlehlými místy lesnaté části Drahanské vrchoviny. Celodenní náročný přejezd odmění pestrostí krajiny. Mezi Topolany a Vyškovem je cyklotrasa oddělená od automobilového provozu, ve Vyškově vede cyklotrasa po stezce pro chodce a cyklisty, poté po silnici III. třídy, do oblasti Drahanské vrchoviny těsně při hranici vojenského újezdu po lesní asfaltové silnici. Na Drahanské vrchovině je trasa vedena po silnicích III. tř. a také po účelových asfaltových komunikacích (např. v úseku Buková – Horní Štěpánov). Trasa se proplétá podél hranice krajů Jihomoravského a Olomouckého, střídavě na území jednoho a druhého.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 82,5 km
Značení trasy: Značení dopravní s číslem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 676 m n.m. / 233 m n.m.
Celkové převýšení: 3910 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1911 m

Zajímavosti na trase:

Nové Zámky: stavebně nedokončený pozoruhodný renesanční zámek vystavěn v l. 1561-71.

Milonice: empírový kostel sv. Petra a Pavla z l. 1805-07. Socha sv.Jana Nepomuckého z 1. třetiny 18. stol., pozdně barokní kříž z r. 1759.

Nové Hvězdlice: barokní zámek z r. 1712. Kostel sv. Jakuba se starším jádrem přestavěn v l. 1770-73. Kaplička sv. Jana Nepomuckého. Poblíž kostela barokní sousoší sv. Augustína z 18. stol., na náměstí socha sv. Floriána. Památný strom - javor babyka v zámeckém parku, jeden z největších v okolí.

Staré Hvězdlice: pozdně románský hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje z 2. pol. 13. stol. s barokními úpravami ze 17. stol.

Zdravá Voda: osada se zaniklým minerálním pramenem, v minulosti lázně.

Orlovice: jméno podle hradu Orlova, vystavěného řádem johanitů na přelomu 13. a 14. stol. a rozbořeného za husitských válek; zbytky (mohutné valy) patrny nad obcí. Kostel sv. Václava, od něj daleké výhledy.

Vyškov: velká vojenská posádka a vojenská akademie, město leží při hranicích vojenského újezdu, městská památková zóna. Vyškovský zámek vznikl přestavbou gotického hradu. Dnešní barokní podoba z l. 1665-82. Dnes Muzeum Vyškovska. Na náměstí vícekrát stavebně upravovaná pův. renesanční radnice z l. 1568-69 s věží. Původně gotický, později několikrát barokně přestavovaný kostel Nanebevzetí P. Marie. V sev. části města je aquapark.

Dědice: barokní kostel Nejsv. Trojice z r. 1753. Rodiště komunistického politika a prezidenta ČSR Klementa Gottwalda. Jeho rodný dům je památka lidové architektury.

Hamiltony: novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje, zv. Strachotínka z 2. pol. 19. stol. Na sev. okraji na ostrohu nad říčkou Hanou nepatrné zbytky hradu Dědice ze 13. stol.

Rychtářov: barokní lovecký zámeček Trojerov z r. 1755, upravovaný mj. v 19. stol. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1783.

Pod Hrádkem, rozc.: nad rozcestím nad levým břehem Malé Hané zbytky hradu ze 14. stol. zaniklého v husitských válkách.

Kuchlov: nad rozcestím nad pravým břehem Malé Hané zbytky hradu.

Rozstání: za okupace obec vysídlena, aby zde mohla být budována německá vojenská střelnice. Na okraji obce zbytky větrného mlýna. Pozdně barokní kostel sv. Michala z l. 1768–79, později upravován.

Niva: přírodní památka Návesní niva chrání výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin na zbytku podmáčené louky kolem potoka v obci Niva. Přírodní památka Nivské louky chrání rybník u obce Niva se soustavou přítoků a kanálů se zachovanými společenstvy podmáčených luk a s výskytem ohrožených druhů rostlin a obojživelníků.

Buková: v obci lidová architektura čp. 57 a čp. 79

Horní Štěpánov: obec založená asi ve 13. stol., v obci barokní kostel sv. Vavřince z r. 1710 se starším gotickým jádrem.

Skelná Huť: huť zanikla r. 1913.