3D modely významných objektů JMK

Vytvoření 3D modelů významných objektů na území JMK“ je jedna z aktivit projektu „Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, oblast podpory I.5 Rozvoj přeshraničního turizmu. V rámci zakázky realizované firmou Control system international s.r.o. bylo zpracováno 59 lokalit a objektů, které slouží k prezentaci významných turistických cílů na území Jihomoravského kraje, zejména v oblasti cykloturistiky a cestovního ruchu.

Konkrétní informace o lokalitách a včetně lokalizace 3D objektů v mapě je možné získat také prostřednictvím Interaktivní mapy cyklotras.

K přímému prohlížení 3D modelů je potřeba mít na počítači nainstalovánu aplikaci Google Earth. Zde naleznete odkaz na stáhnutí aplikace Google Earth.

Seznam objektů: