1; Pražská stezka (Brno-Přízřenice - Pernštejn (Praha))

Průběh trasy:

Brno, stadion FC Sparta – Brno, hala Rondo – Brno, Bystrc, přístav – Hrad Veveří – Veverská Bítýška – Čebín – Tišnov – Lomnice u Tišnova – Doubravník – Nedvědice – Pernštejn – (Praha)

Charakteristika:

Páteřní cyklotrasa spojující druhé největší město České publiky Brno s hlavním městem Prahou. V oblasti Brna představuje nejdůležitější a nejfrekventovanější městskou cyklotrasu, zatímco za Brnem přivádí cyklisty do překrásné přírody Tišnovska a do hlubokých údolí a strmých kopců Svratecké hornatiny. Trasa začíná rozcestím s jinou páteřní cyklotrasou č. 4 Greenways Kraków – Morava Vídeň v oblasti jižního centra města odkud vede převážně po nových příjemných cyklostezkách nebo vedlejších ulicích podél řeky Svratky až na periférii u Brněnské přehrady. Přehradu kopíruje po jejím pravém břehu po frekventované silnici II. třídy okolo hradu Veveří. Tento úsek je z hlediska nárazové hustoty provozu a také členitosti terénu relativně náročný. Za Veverskou Bítýškou od závěru Brněnské přehrady prochází kopcovitým terénem Boskovické brázdy do města Tišnova převážně po silnicích III. třídy. Za Tišnovem vstupuje cyklotrasa do kopcovitého terénu Českomoravské vrchoviny údolím potoka Besének do starobylé Lomnice, a po překonání hřebene mezi Sýkoří a Veselským chlumem se vrací do hlubokého údolí řeky Svratky v Doubravníku, kudy přes Nedvědici dospěje k hradu Pernštějnu a dále pokračuje směrem na Bystřici nad Pernštejnem a Žďársko.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 65 (252) km
Značení trasy: Značení dopravní s číslem
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 612 m n.m. / 190 m n.m.
Celkové převýšení: 3096 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1651 m

Zajímavosti na trase:

Soutok Svrartky a Svitavy: nejjižnější bod trasy, odkud pokračuje dále k jihu trasa č. 4 Brno-Wien; soutok dvou řek protékající Brnem představuje spolu s probíhající cyklostezkou a přilehlými obchodními centry významnou rekreační zónu brněnských obyvatel.

Brno-Komárov: nejstarší stojící budovu v Brně představuje kostel sv. Jiljí stojící v místě někdejšího benediktinského proboštství Na luhu založeného roku 1104, které zde trvalo až do roku 1527. Kostel s románským portálem nese stopy mnoha přestaveb. Na břehu řeky Svratky za fotbalovým stadionem FC Sparta vyrůstá in-line areál.

Brno, hala Rondo: zhruba 1 km od ŽST Brno-Hlavní nádraží a centra města. Jako druhé největší město ČR s 400 000 obyvatel a historické správní středisko Moravy je Brno dnes krajským městem Jihomoravského kraje,  veletržním střediskem a městskou památkovou rezervací. Špilberk - hrad a pevnost, Stará radnice, Měnínská brána (ul. Orlí), Petrov, katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jakuba (Jakubské nám), kostel sv. Tomáše a býv. augustiniánský klášter (Moravské nám.), kapucínský klášter (Kapucínské nám.), minoritský klášter (Minoritská ul.), Nová radnice (Dominikánské nám.), Dietrichsteinský palác a Moravské zemské muzeum (Zelný trh), Biskupský dvůr (Zelný trh), Vila Tugendhat (ul. Černopolní v části Černá Pole) - významné dílo světové funkcionalistické architektury a památka UNESCO.

Riviéra: obnovený rekreační areál na břehu řeky Svratky naproti brněnského veletržního areálu Výstaviště s funkcionalistickými pavilony.

Brno-Pisárky: unikátní archeologické muzeum prehistorie pavilon Anthropos s maketou mamuta ve skutečné velikosti.

Brno-Komín: původně gotický kostel sv. Vavřince založený v roce 1323 Eliškou Rejčkou, novogoticky přestavěný s lodí vestavěnou do kříže mezi původní věž a presbytář v letech 1912-13. U řeky původní středověký vodní mlýn přestavěný roku 1923 na dodnes funkční vodní elektrárnu.

Brno-Bystrc: obec založená roku 1373 s původním názvem Bystré, od roku 1960 součást Brna. Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v dnešní podobě z přestaveb v 19. stol. Rodiště malíře a sochaře Jakuba Obrovského. V úseku Komín – Bystrc hustý cyklistický provoz a současně sloupy v trase chodníku, který je označen jako cyklostezka. Ve středu obce více než 400 let stará lípa malolistá, považovaná za nejstarší strom na území Brna. Na levém břehu Svratky ZOO.

Brněnská přehrada, starší názvem Kníničská podle zatopené vsi Knínice. Vystavěna v letech 1936-40, s hrází vysokou 34.5 m zadržuje 21 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 10 km. Slouží rekreačním účelům. Lodní doprava provozována od přístaviště u hráze po Veverskou Bítýškou, s možností přepravy kol.

Přírodní park Podkomorské lesy: zahrnuje rozsáhlé lesy v členitém hřebenu mezi Bystrcí, Moravskými Knínicemi, hradem Veveří a Ostrovačicemi. Dějiště Pohádky máje, románu V. Mrštíka.

Obora: autokempink

Pod hradem Veveří, přístav: břehy spojeny mostem pro pěší a cyklisty. Na druhém břehu oblíbená, leč ne příliš bezpečná cyklistická trasa (Na Zouvalce a mezi Junáckou loukou a Veverskou Bítýškou. Mezi přístavištěm a hradem nová stezka s hezkým dřevěným mostem.

Hrad Veveří: původně románský hrad doložený r. 1222. Z této doby dochována věž. Na konci 13. stol. vznikl raně gotický hrad s válcovou břitovou věží palácem a kaplí. Současná stavební dispozice pochází z roku 1406. V 17. a 18. stol byl hrad barokně upraven a dále rozšířen. Ve 20. stol. hrad značně utrpěl necitlivými stavebními zásahy a dlouhou dobu pustnul bez využití. V současnosti probíhá postupná a úspěšná obnova celého areálu. Sezóně se zde konají kulturní akce, výstavy a koncerty.

U Matky Boží: kaple, pův. pozdně románská z konce 12. stol. Interiér barokní. Gotický nástěnný obraz Madony s dítětem pravděpodobně od Mistra vyšebrodského cyklu.

Veverská Bítýška: pův. ves, doložená od r. 1446, pak r. 1481 povýšena na městečko. Kostel pův. pozdně gotický z 15. stol. přestavěný pozdně barokně v l. 1771-82.

Chudčice: připomínány roku 1235. Kaple Nalezení sv. Kříže je z let 1993-96 od Ladislava Mullera.

Sentice: v obci rodinný pivovar Jiřího Jelínka produkující unikátní medové pivo Kvasar, které můžete ochutnat v místní hospůdce, kousek od pivovaru na horním konci obce.

Čebín: starobylá obec s původně románským kostelem sv. Jiří. Presbytář kostela s žebrovou klenbou přistavěn v 1. pol. 14. stol. se stěnami pokrytými figurální malbou. Dnešní podoba kostela vznikla přestavbou po požáru v roce 1772. 

Čebínka: izolovaná výrazná vápencová hora ( 431 m n.m.) s reliéfem značně pozměněným někdejším vápencovým velkolomem. Od roku 2003 je na vrcholu umístěna telekomunikační věž s vyhlídkovým ochozem, přístupná jako rozhledna o víkendech v turistické sezóně.

Drásov: ryně gotický farní kostel Povýšení sv. Kříže z pol. 13. stol. má freskovou výzdobu presbytáře. Na okraji obce Zahradní železnice a muzeum úzkorozchodných průmyslových, polních a důlních drah.

Tišnov: kostel sv. Václava z doby před r. 1235. V centru několik barokních domů, radnice s prvky secese z r. 1905, funkcionalistická spořitelna z r. 1931 od B. Fuchse. Na v minulosti požívající statut klimatických lázní upomíná jak lázeňská budova (dnes nemocnice) tak čtvrť reprezentativních letních vil a lázeňských domků. V místní sokolovně se pravidelně 2x do roka (jaro, podzim) konají mineralogické burzy. Nad městem se vypíná nápadná homole hory Květnice, přírodní rezervace s nalezišti minerálů, vzácnou stepní květenou na vápenci a jeskyněmi Tišnovského krasu. Cesty pro kola naprosto nevhodné.

Předklášteří: klášter Porta coeli ("Brána nebe") založen r. 1233 královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakarovi I. nedaleko Tišnova. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie v románskogotickém slohu s unikátním gotickým portálem. V části prostor kláštera možno navštívit expozice Podhoráckého muzea.

Lomnička: středověký poplužní dvůr kláštera Porta Coeli ze 17. stol. dochován v původním stavu. Kaple sv. Bedřicha z roku 1756. Na domě číslo 4 pamětní deska ruského legionáře Bronislava Hromka.

Přírodní park Svratecká hornatina: vyhlášen v letech 1988-1995 o celkové rozloze přes 36 000 ha. Zahrnuje velmi rozsáhlé území Hornosvratecké vrchoviny, jehož osou je hluboké skalnaté údolí řeky Svratky s připojenými údolími její ch přítoků z obou stran. Krajina představuje nejčlenitější region celé Českomoravské vrchoviny s tak značnými výškovými rozdíly mezi vrcholy kopců a dny údolí že nese po právu přídomek hornatina.

Šerkovice: připomínají se již v roce 1293. V okolí operovala za II. svět. války partyzánská skupina „Jermak“. U obecního úřadu zachována původní roubená budova sušárny ovoce.

Lomnice: starobylé město vzniklo jako podhradí hradu založeného v pol. 13. stol. rodem Meziříčských, kteří se zvali po té z Lomnice. Roku 1662 získává hrad i městečko uherský rod Serényiů, který provedl zásadní barokní přestavbu, jejíž urbanistika je zachována do současnosti. Dnešní městská památková zóna zahrnuje náměstí s mohutným raně barokním chrámem Navštívení P. Marie z l. 1669-82, barokní patrovou faru, radnici, budovu někdejšího panského pivovaru se sochou krále Gambrina, 300 let starý morový sloup ve středu náměstí a původní obytné domy na náměstí i v přilehlých ulicích. Původní hrad při zachování dispozice přestavěn na zámek, dnes účelově využíván jako střední škola. Na zámku vzácná pozdně gotická kaple sv. Františka z Asissi, arkádové nádvoří a původní hradní studna. Hradní kopec obklopuje původní, dnes zpustlá zámecká obora chráněná jako přírodní památka Zámecký les. V severní části města zachována bývalá židovská čtvrť, založená v pol. 17. stol., sestával z 35 domů. Barokní synagóga z let 1780-85 je dnes využívána jako kulturní a výstavní sál. Židovský zájezdní hostinec slouží jako restaurace a internát. Na okraji města židovský hřbitov s náhrobky z 18.-20. stol.

Prudká: u žel. zastávky krytá dřevěná lávka přes Svratku z r. 1899. Technická památka.

Doubravník: osada založená při klášteře augustiniánek na poč. 13. stol. Dnešní městys chráněn jako městská památková zóna, která zahrnuje radnici z poč. 17. stol., dům čp. 35, kapli sv. Anny z r. 1696, a především dominantní gotickorenesanční kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1535-57 postavený na místě někdejšího kláštera jako hrobka Pernštejnů. V roce 1857 přistavěna ke kostelu novogotická hrobka Mitrovských, v níž jsou dodnes uloženy sarkofágy s železnými náhrobními deskami. Nad městysem poutní kaple sv. Maří Magdaleny z r. 1897.

Černvír: pův. románský kostel Nanebevzetí P. Marie později upraven goticky a barokně stojí na opačném konci nápadné ostrožny než někdejší tvrz pánů z Černvíru, která zanikla před pol. 14. stol. Usedlost č. 2 naproti kostelu je památkou zděné lidové architektury. Krytý trámový most přes řeku Svratku z r. 1718 (délka 32 m, šířka 2,6 m) je nejstarším stojícím objektem svého druhu na Moravě. Chráněn jako technická památka.

Nedvědice: název obce souvisí s nedalekým hradem Pernštějnem (Baerstein – Medvědí kámen). Vznikla jako hornická osada a její osudy byly spjaty s hradem. V období první republiky vyhledávané klimatické lázně, na což jako památka zachováno množství rekreačních vil. Barokní kostel sv. Kunhuty z roku 1720 postavený na místě staršího. V osadě Pernštejn krytý dřevěný most přes potok Nedvědičku, technická památka.

Pernštejn: největší moravský hrad, zvaný mramorový podle použitého stavebního materiálu, patří k nejzachovalejším goticko-renesančním stavbám u nás. Poprvé zmíněn roku 1285 jako majetek rodu Pernštejnů. Poslední větší přestavby se dočkal od 70. let 15 do pol. 16. stol. V historii nebyl nikdy dobyt. Po roce 1596 měnil hrad majitele, posledními byli Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle. V současnosti v majetku státu. Na severní straně hradu při přístupové cestě mohutný tis, stáří odhadována na 400 let, podle pověsti však má 1000 let a osud hradu je úzce spjat s jeho osudem.